prof. dr inż. Dorota Chwieduk
Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej

prof. dr hab. inż. Anna Grzybek
Polskie Towarzystwo Biomasy

dr inż. Edmund Wach
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Gdańsk

prof. dr inż. Tomasz Wiltowski
Uniwersytet Pd Illinois USA

Grzegorz Wiśniewski
Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków