System aukcyjny po nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2017 – warunki uczestnictwa w systemie aukcyjnym, zasady rozstrzygania aukcji, pierwsze doświadczenia

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 30/08/2017
Całodniowe

Organizator


System aukcyjny po nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2017 – warunki uczestnictwa w systemie aukcyjnym – zasady rozstrzygania aukcji – pierwsze doświadczenia

Spotkanie organizujemy: 30 sierpnia 2017

Lokalizacja: Warszawa

 

Warsztaty dedykowane są szeroko pojętej problematyce systemu aukcyjnego, w kształcie zaproponowanym w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i obejmować będą zarówno jego aspekty formalno-prawne, jak i techniczno-administracyjne.

  • Pierwsza część zajęć poświęcona zostanie analizie i wykładni najnowszych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, z uwzględnieniem projektowanych zmian legislacyjnych, w tym ich skutków dla funkcjonowania systemu wsparcia, a także uprawnień i obowiązków uczestników systemu aukcyjnego;

Prowadzący omówią między innymi:
– zakres przedmiotowy i cele nowelizacji ustawy,
– zasady kalkulacji ceny w ofercie aukcyjnej, w tym projektowane zasady tzw. „korekty ceny” w okresie wsparcia
– definicja „negatywna” pomocy publicznej oraz reguły kumulacji pomocy publicznej w znowelizowanym systemie aukcyjnym,
– moment „wejścia” do aukcyjnego systemu wsparcia – istota i charakter zobowiązania,
– skutki naruszenia terminów wynikających z nowego brzmienia art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy,
– okresy rozliczeniowe,
– zmiany w obszarze zasady pokrywania ujemnego salda
– zmiany w obszarze rozliczeń ze sprzedawcą zobowiązanym
– modyfikacje w zakresie brzmienia sankcji karnych;

  • Druga część zajęć – prowadzona będzie z wykorzystaniem komputerów, nasi Eksperci wspólnie z uczestnikami zarejestrują konto, zgłoszą instalację do systemu, złożą deklarację bądź wniosek o prekwalifikację, a także szczegółowo omówią i zaprezentują Państwu najistotniejsze funkcjonalności IPA, przybliżając strukturę i zasady działania systemu.

 

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

Patronat medialny: