Siódma Polska Konferencja Hydroenergetyczna

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 26/10/2017 - 27/10/2017
Całodniowe

Lokalizacja
Warszawskie Centrum EXPO XXI

Organizator


Już za kilkanaście tygodni, w dniu 26 października br., rozpocznie obrady kolejna Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland. Jej współorganizatorami są tradycyjnie: Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, REECO Poland Sp. z O.O. oraz Dział Handlowy Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce. Konferencja będzie towarzyszyć Siódmym Targom Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, jakie w dniach 25-27 października będą miały miejsce w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Gen. I.Prądzyńskiego.

Tegoroczna konferencja będzie powiązana z jubileuszem XXV-lecia istnienia Towarzystwa Elektrowni Wodnych (TEW). Towarzystwo powołane zostało w roku 1992, jako organizacja pozarządowa wspierająca rozwój polskiej energetyki wodnej i zabiegająca o jej kondycję w kontaktach z władzami państwowymi oraz z innymi podmiotami mającymi mniejszy lub większy wpływ na podejmowane w kraju decyzje dotyczące energetyki i gospodarki wodnej. W odróżnieniu od powołanego 4 lata wcześniej Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW), wśród członków założycieli TEW znalazły się głównie osoby związane zawodowo z publicznym sektorem energetyki wodnej. Później dołączyły do nich także osoby ze świata nauki i otoczenia przemysłowo-projektowego.

Mimo, że wszystkich połączyła wspólna troska o losy sektora – wyraźnie niedocenianego przez czynniki decydujące o strategii rozwoju kraju – to wspólne było też przekonanie o działaniu dla dobra ogólnonarodowego, dla rozwoju zdrowo zrównoważonej gospodarki narodowej. W działaniu tym niejednokrotnie splatały się ścieżki obu polskich stowarzyszeń hydroenergetycznych. Zachowanie odrębności organizacyjnej pozwoliło utrzymać reprezentatywność stowarzyszeń w stosunku do środowisk, z których się wywodzą. Poczucie wspólnego celu pozwoliło na podjęcie wielu wspólnych inicjatyw, prowadzenie cennego dialogu i uzgadnianie stanowisk. Jedną z ważnych platform merytorycznej dyskusji na temat polskiej energetyki wodnej stał się z czasem cykl Polskich Konferencji Hydroenergetycznych RENEXPO Poland.

Centralnym wydarzeniem każdej naszej konferencji jest dyskusja panelowa, podczas której – wspólnie z zaproszonymi ekspertami i przedstawicielami urzędów oraz instytucji państwowych – staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie o racjonalna ścieżkę rozwoju, czy też przynajmniej utrzymania polskiej energetyki wodnej. W ubiegłych latach zwracaliśmy szczególną uwagę na tylko częściowo wykorzystane możliwości świadczenia usług regulacyjnych i interwencyjnych, a zwłaszcza na możliwości magazynowania dużych ilości energii w zbiornikach elektrowni wodnych. W tym roku, w kontekście coraz bardziej realnych planów rozwoju żeglugi śródlądowej i podjętych już w tym zakresie zobowiązań wobec Unii Europejskiej proponujemy dyskusję na temat

Gospodarka wodna i żegluga śródlądowa a energetyka wodna.
Możliwe obszary współdziałania

Tytuł ten dość precyzyjnie oddaje zakres tematyczny debaty. Wskazuje też, że w kręgu naszych zainteresowań znajdą się nie tylko planowana Kaskada Dolnej Wisły, ale również i inne elektrownie wodne i ich zespoły.

Jak zwykle, w ramach konferencji przewidujemy zarówno wystąpienia dotyczące zagadnień strategicznych
oraz regulacyjnych uwarunkowań rozwoju energetyki wodnej, jak i wystąpienia o charakterze naukowo-technicznym. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. Dla członków TEW i TRMEW przewidziano zniżkową opłatę konferencyjną. Dalsze informacje oraz formularze rejestracyjne są dostępne na stronach internetowych www.tew.pl, www.trmew.pl, www.imp.gda.pl/konferencje/, a także www.renexpo-warsaw.com/konferencje.html. Wciąż przyjmujemy zgłoszenia wystąpień konferencyjnych. W sprawie sponsoringu Konferencji i Wydawnictwa Jubileuszowego TEW prosimy kontaktować się z Biurem Towarzystwa Elektrowni Wodnych.