Reforma EU ETS – zmiany systemu bezpłatnych uprawnień, system handlu 2021 – 2030

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 20/09/2017
00:00

Organizator


Reforma EU ETS – zmiany zasad przydziału bezpłatnych uprawnień, system handlu emisjami po 2021 r.

Spotkanie organizujemy: 20 września 2017
Lokalizacja: Warszawa

W dniu 28 lutego br. w trakcie Rady UE ds. Środowiska zostało przyjęte podejście ogólne do projektu dyrektywy EU ETS wyznaczającej ramy funkcjonowania zreformowanego systemu EU ETS po 2021 r.. 9 krajów członkowskich w tym także Polska zagłosowało przeciwko reformie. Kilka dni wcześniej, w dniu 15 lutego br. na posiedzeniu plenarnym zaakceptowano parlamentarne poprawki do projektu dyrektywy EU ETS. Szereg propozycji zaproponowanych przez Raę Unii Europejskiej i Parlament Europejski będzie skutkować wzrostem kosztów z tytułu emisji CO2 dla polskiego przemysłu i energetyki oraz znaczącą podwyżką cen energii dla odbiorców końcowych.

Zmiany, jakie wprowadza reforma zgodnie z propozycją Rady UE i Parlamentu Europejskiego to m.in.:

  • podwyższenie z 12% do 24 %. liczby uprawnień kierowanych do Rezerwy Stabilizacyjnej Rynkowej (MSR – market stability reserve),
  • od 2024 r.coroczne umarzanie uprawnień do poziomu puli aukcyjnej z poprzedniego roku,
  • przyjęcie kryterium emisyjności na poziomie 450 kg CO2 na 1 MWh, co wykluczy ze wsparcia mechanizmami kompensacyjnymi energetykę węglową.

Szacuje się, że konsekwencją przyjęcia zmian zaproponowanych przez Radę UE będzie zwiększenie celu redukcji CO2 dla instalacji objętych systemem ETS z przyjętych obecnie 43% do 54% w 2030 r. (względem 2005 jako roku bazowego). Nowe zasady funkcjonowania Rezerwy Stabilności Rynkowej spowodować mogą z dużym prawdopodobieństwem wzrost cen uprawnień, co stanowić będzie istotną pozycję w rachunku kosztowym przedsiębiorstw.

 

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

Patronat medialny: