Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE – odnawialne źródła energii – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 26/09/2017
Całodniowe

Organizator


Szanowni Państwo,

zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą, w kontekście regulacji wspólnotowych oraz krajowych, w tym nieustanie zmieniającego się otoczenia prawnego, szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią oraz zastosowaniem.

Mając na uwadze aktualnie procedowaną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza w tym obszarze szereg istotnych modyfikacji, zagadnieniom tym pragniemy poświęcić kolejną – IV edycję seminarium organizowanego przez powermeetings.eu:

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE
– odnawialne źródła energii – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna

26 września 2017, Warszawa

Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w tym przesłanek warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.

 

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

Patronat medialny: