6. Forum Biogazu

25/10/2017 @ Całodniowe – Na razie w Polsce nie wykorzystujemy w pełni olbrzymiego potencjału biogazu. Czy wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie sprzyjało powstawaniu nowych biogazowni? Jakie szanse w nowym otoczeniu prawnym będą miały małe biogazownie? Jak budować biogazownie, aby przynosiły one dochody? Na te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi podczas VI Forum Biogazu. Nie zabraknie […]

Forum Technologii w Energetyce – Spalanie biomasy

19/10/2017 – 20/10/2017 @ Całodniowe – Zapraszamy do udziału w VII edycji Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy – najważniejszego jesiennego spotkania branży, gdzie w jednym miejscu i czasie omówione zostaną najbardziej nurtujące problemy i zagadnienia z zakresu technologii spalania i współspalania biomasy. Tegoroczna VII edycja Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2017 w Hotelu „Wodnik”, Słok k/ […]

Efektywność Energetyczna w Budownictwie

18/10/2017 @ Całodniowe – Budownictwo energooszczędne jest istotnym elementem polityki krajowej i unijnej w zakresie działań zmierzających do stworzenia zrównoważonej i efektywnej energetycznie gospodarki. Od 01.01.2021 roku, w Polsce będą obowiązywać zaostrzone standardy ochrony cieplnej wszystkich rodzajów budynków – mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. W konsekwencji, będą one miały niebagatelny wpływ na sposób projektowania budynków […]

Konkluzje BAT – wdrażanie regulacji i odstępstwa czasowe

17/10/2017 @ Całodniowe – Szanowni Państwo, 28 kwietnia 2017 r. po wieloletnich pracach w spec. grupach, Komisja Europejska przyjęła Konkluzje Bat zawierające restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki. Oprócz wielkości emisji ujętych w detektywie IED czyli m.in. SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pyłów, konkluzje obejmują również standardy emisyjne Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i […]

7. Międzynarodowa Konferencja: Fotowoltaika w Polsce

10/10/2017 @ Całodniowe – Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki w ramach/we współpracy z RECCO zawierać będzie przegląd rozwoju rynków PV w Europie i na świecie. Konferencja będzie towarzyszyła Targom Renexpo. Eksperci z towarzystw fotowoltaicznych, a także przedstawiciele przemysłu PV, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych będą dyskutowali na temat szans oraz barier na drodze rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Ponadto […]