System aukcyjny po nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2017 – warunki uczestnictwa w systemie aukcyjnym, zasady rozstrzygania aukcji, pierwsze doświadczenia

30/08/2017 @ Całodniowe - System aukcyjny po nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2017 – warunki uczestnictwa w systemie aukcyjnym – zasady rozstrzygania aukcji – pierwsze doświadczenia Spotkanie organizujemy: 30 sierpnia 2017 Lokalizacja: Warszawa   Warsztaty dedykowane są szeroko pojętej problematyce systemu aukcyjnego, w kształcie zaproponowanym w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i obejmować będą zarówno jego aspekty formalno-prawne, jak [...]

Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”

30/08/2017 @ Całodniowe - Seminarium, wzorem minionych odsłon, będzie miało charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, jak i lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i [...]

Konkluzje BAT – wdrażanie regulacji i odstępstwa czasowe

29/08/2017 @ Całodniowe - Szanowni Państwo, 28 kwietnia 2017 r. po wieloletnich pracach w spec. grupach, Komisja Europejska przyjęła Konkluzje Bat zawierające restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki. Oprócz wielkości emisji ujętych w detektywie IED czyli m.in. SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pyłów, konkluzje obejmują również standardy emisyjne Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i [...]

Nowelizacja ustawy o OZE 2017

29/08/2017 @ Całodniowe - Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE. Prowadzący omówią projektowane zmiany w [...]

Nowelizacja Ustawy o OZE 2017 – wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia

27/07/2017 @ Całodniowe - Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE. Prowadzący omówią projektowane zmiany w [...]