Konkluzje BAT – wdrażanie regulacji i odstępstwa czasowe

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 29/08/2017
Całodniowe

Organizator


Szanowni Państwo,

28 kwietnia 2017 r. po wieloletnich pracach w spec. grupach, Komisja Europejska przyjęła Konkluzje Bat zawierające restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki. Oprócz wielkości emisji ujętych w detektywie IED czyli m.in. SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pyłów, konkluzje obejmują również standardy emisyjne Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak). Ministerstwo środowiska szacuje koszt przystosowania polskich instalacji do nowych przepisów emisyjnych na 10 mld zł.

W zapisach dyrektywy IED ujęto 4 letni okres na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT od momentu publikacji, która zapewne ukaże się na jesieni tego roku. Dyrektywa IED oraz Prawo Ochrony Środowiska dają możliwość uzyskania czasowych odstępstw na dostosowanie instalacji do konkluzji BAT w okresie dłuższym niż 4 lata. Możliwość uzyskania odstępstwa czasowego związana będzie ze zmianą pozwolenia zintegrowanego, z wyceną korzyści modernizacji instalacji dla środowiska oraz kosztów dostosowania instalacji do konkluzji BAT.

O możliwościach uzyskania odstępstw czasowych, jak i o wdrażaniu zapisów konkluzji BAT dowiedzą się Państwo od naszych specjalistów podczas seminarium:

Konkluzje BAT – odstępstwa czasowe i wdrażanie regulacji, które organizujemy w Warszawie w dwóch terminach:

  • 29 sierpnia 2017
  • 17 października 2017

Więcej informacji na stronach organizatora.

 

Patronat medialny: