6. Konferencja na Temat Biopaliw „Zrównoważone biopaliwa szansą dla niskoemisyjnego transportu. Szanse i wyzwania przed krajową branżą biopaliw”

27/10/2017 @ Całodniowe - Merytoryczny zakres konferencji wynika wprost z najbardziej istotnych elementów trwającej od końca 2016 roku dyskusji na temat przyszłości biopaliw transportowych w Polsce i Unii Europejskiej. W ujęciu krajowym kluczowym aktem prawnym dla branży jest ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w której nastąpią począwszy od 2018 roku niezwykle istotne zmiany determinujące obraz rynku w perspektywie [...]

Magazynowanie energii przyszłością polskiej energetyki

27/10/2017 @ Całodniowe - Kongres stanowi platformę do dyskusji w międzynarodowym gronie na temat technologii, trendów oraz problemów związanych z magazynowaniem energii. Celem kongresu jest zidentyfikowanie potencjału rynku magazynów energii w Polsce m.in. w świetle Ustawy o OZE, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Planu Elektromobilności. Przedstawione zostaną kierunki badań oraz rozwiązania stosowane w Europie i na świecie, zarówno [...]