Wciągu ośmiu lat administracja Baracka Obamy, byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych, zrobiła bardzo wiele, aby rozwijać i promować OZE. Do globalnych sukcesów można zaliczyć podpisanie światowego porozumienia klimatycznego, a z Chinami układu o redukcji emisji. Do sukcesów krajowych z pewnością należą m.in. podwyższenie limitów emisji dla węgla czy ograniczenie wydobycia ropy naftowej w regionach o największej degradacji środowiska. Dzięki takiej polityce w sektorze OZE powstało wiele miejsc pracy. Obama wielokrotnie podkreślał, że zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych nie ogranicza wzrostu gospodarczego, a wręcz przeciwnie – może zwiększyć efektywność i innowacyjność.
Jak wygląda sytuacja w naszej gospodarce? Polski rząd co prawda dostrzega geotermię i biomasę, ale głównym surowcem energetycznym ma pozostać węgiel, o czym można się przekonać, czytając wywiad zarówno z Pawłem Sałkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, jak i z dr. Kazimierzem Kujdą, prezesem NFOŚiGW.
O pierwszych aukcjach OZE można by powiedzieć wiele, i to niekoniecznie dobrego. Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, zaleca generalny audyt ustawy o OZE i ocenę rzeczywistych skutków oraz skuteczności systemu aukcyjnego (s. 12).
Kluczem do sukcesu może okazać się zrozumienie szczegółów dotyczących podpisu potwierdzonego za pomocą profilu zaufanego ePUAP (s. 18).
Jeszcze skuteczniejszym rozwiązaniem będzie udział w szkoleniu „Budowa biogazowni rolniczej w systemie aukcyjnym 2017”. Organizują je redakcja i Operator Systemu Aukcji. Serdecznie zapraszam do poszerzenia wiedzy.

 

Magdalena Lipiecka
redaktor prowadząca

 

Tematyka wydania styczniowo-lutowego:

6 Informator

6 Nowości na rynku

7 Kalendarium

8 OZE na świecie

10 Wywiad

10 Węgiel filarem bezpieczeństwa energetycznego

12 Aukcje OZE

12 Pierwsza aukcja OZE – wstępna ocena wyników i ewaluacja

18 Elektroniczy klucz do aukcji OZE

22 Wywiad

22 Stop dla wiatru i słońca

24 Temat wydania

24 Transport drogowy jako źródło zanieczyszczenia powietrza w miastach

29 Elektryczne samochody na ulicach polskich miast

33 Pięć kroków do polskiej elektromobilności

36 Rynek mocy

36 Projekt rynku mocy a prawo Unii Europejskiej

40 Energetyka słoneczna

40 Potencjał energii słonecznej szacowany dzięki narzędziom GIS

44 Energetyka wiatrowa

44 Morska energetyka wiatrowa coraz bardziej perspektywiczna

50  Magazyny energii

50 Magazynowanie energii – aplikacje domowe, komercyjne i przemysłowe

53 Warto przeczytać

53 Warto przeczytać

54 Biogaz

54 Stan biogazowni w Polsce

56 Ochrona powietrza

56 Problem lokalny, skutki ogólnokrajowe

57 Forum

57 Lokalny potencjał do wykorzystania

58 Za OZE płacimy kilkukrotnie mniej, niż twierdzi rząd

60 Pierwsza aukcja zakończona fiaskiem

63 Energetyka odnawialna w dokumentach programowych partii parlamentarnych

64 Narodowe cele?

66 A można by bez smogu…