Problem niskiej emisji dotyczy nas wszystkich. Jest on nie tyle branżowy, co przede wszystkim społeczny. Do powstawania zjawiska niskiej emisji przyczyniają się zarówno bytowo-komunalny, jak i transport.

Niestety, świadomość społeczeństwa w tym zakresie jest niska. W paleniskach często spalane są tworzywa sztuczne, drewno pokryte farbami czy domowe odpady. A to przecież spalanie odpadów i złej jakości węgla ma olbrzymi wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Warto wspomnieć, że z powodu zanieczyszczonego powietrza co roku umiera na świecie ponad dwa miliony ludzi, a w Europie ponad 350 tys.

Powietrze w polskich miastach należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby niską emisję ograniczyć.  Jednym ze sposobów jest podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. Warunkiem jest jednak uzasadnienie ekonomiczne. Niska emisja może być ograniczona poprzez podłączenie do biogazowni rolniczej. Takie rozwiązania funkcjonują już w naszym kraju. Zeroemisyjnym źródłem energii cieplnej mogą być paliwa odnawialne na bazie karbonizowanej biomasy. Wykorzystanie biomasy jako odnawialnego źródła energii jest także postrzegane jako działanie ekologiczne, sprzyjające poprawie jakości środowiska.

Osoby zainteresowane sposobami likwidacji niskiej emisji zapraszam do lektury „Czystej Energii”, a także do udziału w XVII Forum Czystej Energii, które odbędzie się w Poznaniu podczas Targów Pol-Eco System (17-18.10). Forum od lat konsekwentnie oferuje wiedzę specjalistyczną, umożliwia wymianę doświadczeń, a także spotkania z wybitnymi naukowcami i ekspertami.

 

Magdalena Lipiecka
redaktor prowadząca