Ministerstwo Energii ogłosiło konkurs dla klastrów energii

Depositphotos

Celem organizowanego przez resort energii konkursu jest wyróżnienie specjalnym certyfikatem tych klastrów energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojego rozwoju.

Wyróżnione w konkursie zostaną te klastry, które zaprezentują najatrakcyjniejszą strategie rozwoju obszaru swojej działalności. Powinna ona przede wszystkim uwzględniać m.in. lokalne potrzeby energetyczne danego terenu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i dostępnych zasobów.

Wszystkie klastry, które otrzymają certyfikat pilotażowego klastra energii włączone zostaną w działania ME w zakresie:wymiany doświadczeń w ramach klastrów i promocji dobrych praktyk.

Składanie wniosków konkursowych zakończy się 30 września 2017 r.

Ministerstwo Energii zaprasza klastry energii do udziału w konkursie dla klastrów energii, w którym wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.