Elektromobilność w Polsce - jak ją przyspieszyć?

Ministerstwo Energii planuje, że do 2025 r. po Polsce będzie jeździł aż milion samochodów elektryczn…

Więcej

Dobra Energia w Muzeum Śląskim

Transformacja energetyczna to nie kwestia roku czy dwóch. Ale w okresie 10 lat, z dobrym świadomym z…

Więcej

Pierwszy w Polsce miesięcznik na temat circular economy

Na rynku wydawniczym ukazało się nowe czasopismo o tytule „Energia i Recykling”. Magazyn jest pierws…

Więcej
Pierwszy w Polsce miesięcznik na temat GOZpodarki

Debata "Polski Mix Energetyczny" [TRANSMISJA ON-LINE]

7 listopada w godz. 11:00 – 13:30 odbędzie się w Warszawie debata „Polski Mix Energetyczny”.

&nbs…

Więcej

Konferencje „Efektywność energetyczna w budownictwie” [Artykuł promocyjny]

Częstym argumentem podnoszonym podczas dyskusji na temat budownictwa energooszczędnego są większe ko…

Więcej

Pasywna hala sportowa

W Turku, przy Zespole Szkół Technicznych, 13 marca br. otwarta została hala sportowa zbudowana w standardzie obiektu pasywnego. Budynek wykorzystuje odnawialne źródła energii. Decyzja o budowie Sali gimnastycznej przy ZST została podjęta w 2012 roku. Architektura obiektu dostosowana jest do wymogów budynku pasywnego. Ma zwartą… Więcej…

Ponad 33,7 mln zł dofinansowania na termomodernizację

Taką kwotę dofinansowania rozdysponowano z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na gminne projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Listy rankingowe projektów zgłoszonych ramach uzupełniającego naboru wniosków dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zatwierdzone zostały 16 marca. Oprócz 35 inwestycji dotyczących… Więcej…

Czy zużycie energii pierwotnej można ograniczyć?

Rozbudowa i wykorzystywanie  lokalnych systemów energetycznych może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60% do roku 2050, a także ograniczyć zużycie energii pierwotnej nawet o 50% – wynika z raportu ogłoszonego przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Raport nosi… Więcej…

Stanowisko TRMEW w sprawie projektu ustawy Prawo wodne

– Przygotowana reforma gospodarki wodnej, obejmująca wprowadzenie nowej ustawy Prawo wodne, ogłoszonej 23 grudnia 2014 r. wraz z szeregiem aktów wykonawczych, wywołuje niepokój wśród użytkowników wód, do których należą przedsiębiorcy związani z hydroenergetyką – stwierdza w swoim stanowisku Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Wynika to… Więcej…