Konsultacje z młodym pokoleniem – Transformacja niskoemisyjna i Smart Living

Wydarzenie to jest trzecią częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”. Konferencja stanowić ma platformę dialogu i konsultacji z młodym pokoleniem, przede wszystkim ze studentami, zagadnienia niskoemisynej transformacji gospodarki jako jednego z najpoważniejszych wyzwań gospodarczych i środowiskowych stojących przed… Więcej…

Konferencja w formie debaty pt.: „Smart Living”

Konferencja w formie debaty pt.: „Smart Living” Wydarzenie to jest drugą częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”. 23.11.2016r., godz. 11:00 – 14:30 Warszawa, siedziba tygodnika „Polityka”, ul. Słupecka 6 Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego, Związek Banków… Więcej…