AKTUALNOŚCI

Samorządy inwestują w OZE

Dwadzieścia pięć jednostek samorządowych zostało nagrodzonych w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnaw…

Więcej

Transmisja XI międzynarodowa konferencja NEUF 2015

Poniżej mogą Państwo śledzić transmisję na żywo z XI międzynarodowej konferencji NEUF 2015.

Więcej

Stanowisko TRMEW w sprawie nowelizacji Ustawy o OZE

W ramach konsultacji społecznych projektu nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii Towarzy…

Więcej

Zmiany w Programie Prosument

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła 23 czerwca br…

Więcej

Częstochowa dotuje systemy grzewcze

Wnioski o dofinansowanie z budżetu miasta do modernizacji systemów grzewczych, montażu kolektorów sł…

Więcej

Samorządy inwestują w OZE

Dwadzieścia pięć jednostek samorządowych zostało nagrodzonych w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej, który promuje stosowanie rozwiązań ekologicznych i ekoenergetycznych przez i przy wsparciu samorządów lokalnych. W rankingu udział mogą brać wszystkie jednostki samorządowe szczebla gminnego i powiatowego. Samorządy nagradzane są w czterech kategoriach: gminy wiejskie, gminy… Więcej…

Stanowisko TRMEW w sprawie nowelizacji Ustawy o OZE

W ramach konsultacji społecznych projektu nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych w swoim stanowisku przekazanym Ministerstwu Gospodarki zaopiniowało zaproponowane w projekcie zapisy oraz wyraziło zdziwienie niezwykle wąskim zakresem zaproponowanych zmian. Od momentu opublikowania ostatecznej wersji ustawy o OZE (a nawet… Więcej…

Zmiany w Programie Prosument

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła 23 czerwca br. zmiany w programie priorytetowym Prosument. W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu. Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii… Więcej…

Częstochowa dotuje systemy grzewcze

Wnioski o dofinansowanie z budżetu miasta do modernizacji systemów grzewczych, montażu kolektorów słonecznych i usuwania azbestu można składać do 15 lipca 2015 r. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta, polegającą na zdemontowaniu i zlikwidowaniu źródła… Więcej…


Partnerzy